Hiển thị tất cả 2 kết quả

d-clar

D-CLAR CONCENTRATED MICROPEELING

DUNG DỊCH TẨY TẾ BÀO CHẾT CÔNG THỨC 2 PHA TÁI TẠO VÀ PHỤC HỒI DA

Xem thêm

d-clar

D-CLAR DEPIGMENTING CONCENTRATE DROP

TINH CHẤT LÀM MỜ NÁM, LÀM SÁNG VÀ TĂNG ĐỘ ĐÀN HỒI DA

Xem thêm